طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه external به فارسی external یعنی چه

external


ظاهرى ،پديدار،صورى ،خارج ،بيرون ،ظاهر،سطح ،ظواهر،بيرونى ،خارجى
علوم مهندسى : صورى
عمران : خارجى
معمارى : خارجى
قانون ـ فقه : ظاهر،خارجى
روانشناسى : برونى
بازرگانى : خارجى
علوم هوايى : خارجى
علوم نظامى : خارجى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها