طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه extorsion به فارسی extorsion یعنی چه

extorsion


زياده ستانى ،اخذ باجبار و زور،اخاذى ،کره و اجبار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها