طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه extorter به فارسی extorter یعنی چه

extorter


غاصب ،بزورستاننده ،زياده ستان ،جابر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها