معنی و ترجمه کلمه extremely high به فارسی extremely high یعنی چه

extremely high


علوم نظامى : فوق العاده زياد

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها