طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه eye-service به فارسی eye-service یعنی چه

eye-service


خدمتى که فقط هنگام مواظبت خوب انجام داده ميشود،نگاه عاشقانه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها