طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه eyelet-ring به فارسی eyelet-ring یعنی چه

eyelet-ring


حلقه کوچک فلزى که درسوراخ پارچه ومانندان ميگذارندکه زودپاره

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها