معنی و ترجمه کلمه face about به فارسی face about یعنی چه

face about


عقب گرد کردن ،عقب گرد
علوم نظامى : فرمان عقب گرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها