طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه face hold به فارسی face hold یعنی چه

face hold


گرفتن غيرمجاز دهان و چشم و بينى( کشتى)
ورزش : گرفتن غيرمجاز دهان و چشم و بينى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها