طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه face validity به فارسی face validity یعنی چه

face validity


روانشناسى : اعتبار صورى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها