معنی و ترجمه کلمه facial isomer به فارسی facial isomer یعنی چه

facial isomer


همپار وجهى
شيمى : ايزومر وجهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها