طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه facsimile transceiver به فارسی facsimile transceiver یعنی چه

facsimile transceiver


کامپيوتر : واحدى براى انتقال و دريافت الکترونيکى

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها