معنی و ترجمه کلمه facsimile به فارسی facsimile یعنی چه

facsimile


فاکس ،نمابرد،رونوشت گرفتن ،عکس راديويى ، )fax(رونوشت عينى ،رونوشت ،گروار،کليشه عين متن اصلى
علوم مهندسى : کپيه کردن
کامپيوتر : پست تصويرى
الکترونيک : عکاسى راديويى
قانون ـ فقه : رونوشت مصدق
علوم نظامى : عکس تله فتو

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها