معنی و ترجمه کلمه fact-finding body به فارسی fact-finding body یعنی چه

fact-finding body


کميسيون تحقيق
قانون ـ فقه : هيات تحقيق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها