طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه factitiousness به فارسی factitiousness یعنی چه

factitiousness


ساختگى بودن ،مصنوعى بودن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها