طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه factor analysis به فارسی factor analysis یعنی چه

factor analysis


کامپيوتر : تجزيه و تحليل عوامل
روانشناسى : تحليل عاملى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها