معنی و ترجمه کلمه factor mobility به فارسی factor mobility یعنی چه

factor mobility


بازرگانى : تحرک عوامل توليد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها