معنی و ترجمه کلمه factor price distortions به فارسی factor price distortions یعنی چه

factor price distortions


بازرگانى : انحراف قيمت عوامل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها