معنی و ترجمه کلمه factor به فارسی factor یعنی چه

factor


کارگزار،سازه ،عامل ضرب ،وکيل ،عامل( عوامل)،حق العمل کار،نماينده ،فاعل ،سازنده ،فاکتور،عامل مشترک ،ضريب
علوم مهندسى : فاکتور
الکترونيک : سازه
عمران : ضريب
معمارى : ضريب
قانون ـ فقه : فاکتور،حق العمل کا ر
شيمى : ضريب
روانشناسى : عامل
زيست شناسى : عامل
بازرگانى : نماينده
علوم هوايى : عامل
علوم نظامى : وسيله

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها