معنی و ترجمه کلمه factorial design به فارسی factorial design یعنی چه

factorial design


معمارى : ازمايش فاکتوريل
روانشناسى : طرح عاملى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها