معنی و ترجمه کلمه factorial validity به فارسی factorial validity یعنی چه

factorial validity


روانشناسى : اعتبار عاملى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها