طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه factors of production به فارسی factors of production یعنی چه

factors of production


بازرگانى : عوامل توليد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها