طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه factory chimney به فارسی factory chimney یعنی چه

factory chimney


معمارى : دودکش کارخانه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها