طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه factory economy به فارسی factory economy یعنی چه

factory economy


قانون ـ فقه : اقتصاد کارخانه اى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها