معنی و ترجمه کلمه factual به فارسی factual یعنی چه

factual


وابسته بواقع امر،حقيقت امرى ،واقعى
علوم مهندسى : عملى
روانشناسى : واقعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها