طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه faculty به فارسی faculty یعنی چه

faculty


توانايى ،نيروى ذهنى ،هيئت علمى ،اولياى مدرسه ،استادان دانشکده يا دانشگاه ،قوه ذهنى ،استعداد فکرى
علوم مهندسى : دانشکده
روانشناسى : قوه ذهنى
علوم نظامى : دانشکده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها