طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه fail به فارسی fail یعنی چه

fail


عمل نکردن ،موفق نشدن شکست خوردن ،بد کار کردن ،مردود شدن ،شکست خوردن ،رد شدن ،قصور ورزيدن ،عقيم ماندن ،ورشکستن ،وا ماندن ،در ماندن
علوم مهندسى : قصور کردن
قانون ـ فقه : ورشکست شدن
روانشناسى : شکست خوردن
علوم نظامى : رد شدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها