طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه failure by rupture به فارسی failure by rupture یعنی چه

failure by rupture


شکست برشى
معمارى : گسيختگى برشى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها