طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه failure to comply with the transaction به فارسی failure to comply with the transaction یعنی چه

failure to comply with the transaction


قانون ـ فقه : عدم ايفاء تعهد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها