معنی و ترجمه کلمه failure به فارسی failure یعنی چه

failure


عيب ،نقص ،عجز و درماندگى ،غفلت ،نارسايى ،واماندگى ،درمانگى ،کوتاهى ،قصور،ناتوانى ،شکست ،ورشکستگى ،خرابى ،عدم موفقيت
علوم مهندسى : شکست
عمران : گسيختگى
قانون ـ فقه : عيب و نقص
روانشناسى : شکست خورده
بازرگا نى : قصور
ورزش : شکست
علوم هوايى : عيب
علوم نظامى : عمل نکردن گير سلاح

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها