طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه faint-heartedness به فارسی faint-heartedness یعنی چه

faint-heartedness


فتور،بزدلى ،ترسوئى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها