معنی و ترجمه کلمه fair catch به فارسی fair catch یعنی چه

fair catch


بل گرفتن توپ لگدزده يا بلند شده از زمين يا پرتاب شده( رگبى)
ورزش : بل گرفتن توپ لگدزده يا بلند شده از زمين يا پرتاب شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها