معنی و ترجمه کلمه fairway به فارسی fairway یعنی چه

fairway


قسمت چمن کاملا "کوتاه شده بين نقطه شروع و پايان گلف
ورزش : قسمت قابل کشتيرانى رودخانه يا خليج
علوم نظامى : مسير قابل کشتيرانى کانال
علوم دريايى : مسير قابل کشتيرانى کانال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها