معنی و ترجمه کلمه faithlessness به فارسی faithlessness یعنی چه

faithlessness


بى ايمانى ،بيوفائى ،بد عهدى ،خيانت

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها