طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه falcate به فارسی falcate یعنی چه

falcate


)=falcated(بشکل داس ،هلال ماه ،هلال وار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها