طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه falchion به فارسی falchion یعنی چه

falchion


شمشير کوتاه و پهن ،شمشير منحنى ،قداره

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها