طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه falciform به فارسی falciform یعنی چه

falciform


(تش ).داسى ،داس مانند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها