طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه fall back به فارسی fall back یعنی چه

fall back


تغيير موضع به عقب دادن
کامپيوتر : سيستم پشتيبان در شرايط اضطرارى
علوم نظامى : عقب نشينى کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها