معنی و ترجمه کلمه fall in به فارسی fall in یعنی چه

fall in


فروريختن ،به خط شدن ،فرمان به جاى خود،به خط شويد،بدو به خط،فرو ريختن ،شکم دادن ،در صف امدن ،مطابقت کردن ،موافق شدن
علوم مهندسى : شکم دادن
علوم نظامى : عقب توپ رو

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها