طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه fall off به فارسی fall off یعنی چه

fall off


منحرف شدن
علوم نظامى : انحراف از مسير

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها