معنی و ترجمه کلمه fall through به فارسی fall through یعنی چه

fall through


به نتيجه نرسيدن
علوم مهندسى : به نتيجه نرسيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها