معنی و ترجمه کلمه falling of the womb به فارسی falling of the womb یعنی چه

falling of the womb


سقوط کردن ،پائين افتادگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها