طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه fallout contours به فارسی fallout contours یعنی چه

fallout contours


علوم نظامى : خطوط ميزان منحنى تشعشع اتمى يا نشان دهنده شدت تشعشع اتمى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها