طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه false description به فارسی false description یعنی چه

false description


قانون ـ فقه : توصيف غلط

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها