معنی و ترجمه کلمه false heartedly به فارسی false heartedly یعنی چه

false heartedly


خائنانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها