معنی و ترجمه کلمه false horizon به فارسی false horizon یعنی چه

false horizon


افق ظاهرى
علوم نظامى : افق مصنوعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها