معنی و ترجمه کلمه false lift به فارسی false lift یعنی چه

false lift


علوم هوايى : براى کاذب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها