طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه false negative به فارسی false negative یعنی چه

false negative


روانشناسى : منفى کاذب

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها