معنی و ترجمه کلمه false parallax به فارسی false parallax یعنی چه

false parallax


پارالاکس ظاهرى
علوم نظامى : تغيير محل ظاهرى اشياء به علت شکست نور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها