معنی و ترجمه کلمه false positive به فارسی false positive یعنی چه

false positive


روانشناسى : مثبت کاذب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها