طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه false reaction به فارسی false reaction یعنی چه

false reaction


روانشناسى : واکنش کاذب

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها